Wieczorki taneczne

Daty najbliższych wieczorków tanecznych przy orkiestrze

lipiec i sierpień przerwa wakacyjna

1.09.2024 godzina 17.30

8.09.2024 godzina 17.30