Dofinansowanie UE

Kawiarnia Szarotka Spółka Cywilna Grzegorz Garsztka Dariusz Pawłowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”

Celem projektu jest ograniczenie społeczno – gospodarczych skutków wynikających z pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 12000 zł